Top

เนื่องจากท่านสมาชิกใส่ข้อมูลการตรวจสอบผิดพลาด กรุณาใส่ข้อมูลของท่านใหม่
 
สมาชิกตรวจสอบข้อมูล
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
การตรวจสอบสายงาน รหัสสมาชิก ตัว W จะต้องเป็น Wตัวใหญ่เท่านั้น ถ้าคีย์ตัวเล็กโปรแกรม จะไม่ดำเนินการให้ ตามด้วยหมายเลขศูนย์ธุรกิจ 6 หลัก และตามด้วยหมายเลขศูนย์ธุรกิจ อีก 3 หลัก เช่น W000099001ต่อจากนั้นให้ใส่รหัส Password อีก 4 หลัก เช่น 1111 เป็นต้น หลังจากนั้นให้กดปุ่มตกลง ท่านจะสามารถดูองค์กรได้ทั้งซ้าย และขวาเมื่อใช้เมาท์ไปวางไว้ตรงชื่อของสมาชิกท่านใด โปรแกรมจะบอกทันทีว่าซ้าย หรือขวามีองค์กรเท่าไรCopyright © 2004 Winner Wide World Company All rights reserved. (Power By IT Icon)