ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับงานเลี้ยง Gala Dinner 2018 HISO NIGHT
ร่วมสนุกสนานกับดนตรีและอาหารเลิศรส ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท วินเนอร์ ไวด์ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 - 22.00 น.
Work Main (113)_resize.jpg
Work Main (151)_resize.jpg
Work Main (167)_resize.jpg
Work Main (179)_resize.jpg
Work Main (182)_resize.jpg
Work Main (185)_resize.jpg
Work Main (188)_resize.jpg
Work Main (196)_resize.jpg
Work Main (200)_resize.jpg
Work Main (206)_resize.jpg
Work Main (208)_resize.jpg
Work Main (210)_resize.jpg
Work Main (212)_resize.jpg
Work Main (216)_resize.jpg
Work Main (221)_resize.jpg
Work Main (230)_resize.jpg
Work Main (234)_resize.jpg
Work Main (240)_resize.jpg
Work Main (243)_resize.jpg
Work Main (249)_resize.jpg
Work Main (258)_resize.jpg
Work Main (260)_resize.jpg
Work Main (267)_resize.jpg
Work Main (270)_resize.jpg
Work Main (273)_resize.jpg
Work Main (278)_resize.jpg
Work Main (283)_resize.jpg
Work Main (289)_resize.jpg
Work Main (300)_resize.jpg
Work Main (314)_resize.jpg
Work Main (317)_resize.jpg
Work Main (330)_resize.jpg
Work Main (333)_resize.jpg
Work Main (344)_resize.jpg
Work Main (347)_resize.jpg
Work Main (357)_resize.jpg
Work Main (361)_resize.jpg
Work Main (369)_resize.jpg
Work Main (372)_resize.jpg
Work Main (375)_resize.jpg
Work Main (379)_resize.jpg
Work Main (382)_resize.jpg
Work Main (393)_resize.jpg
Work Main (402)_resize.jpg
Work Main (403)_resize.jpg
Work Main (410)_resize.jpg
Work Main (422)_resize.jpg
Work Main (425)_resize.jpg
Work Main (428)_resize.jpg
Work Main (436)_resize.jpg
Work Main (441)_resize.jpg
Work Main (459)_resize.jpg
Work Main (464)_resize.jpg
Work Main (466)_resize.jpg
Work Main (469)_resize.jpg
Work Main (50)_resize.jpg
Work Main (509)_resize.jpg
Work Main (520)_resize.jpg
Work Main (524)_resize.jpg
Work Main (534)_resize.jpg
Work Main (548)_resize.jpg
Work Main (56)_resize.jpg
Work Main (563)_resize.jpg
Work Main (62)_resize.jpg
Work Main (67)_resize.jpg
Work Main (69)_resize.jpg
Work Main (71)_resize.jpg
Work Main (74)_resize.jpg
Work Main (83)_resize.jpg
Work Main (85)_resize.jpg
Work Main (88)_resize.jpg
Work Main (97)_resize.jpg
www.winnerwideworld.co.th