เพชร วิภา เงินพันธ์ SD ท่านแรกของ บริษัทฯ
บริษัท วินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ เพชร วิภา เงินพันธ์ กับตำแหน่ง SD ท่านแรกของ บริษัทฯ
ที่ประสบความสำเร็จต้อนรับปีใหม่ 2555 ด้วยความสำเร็จและ มั่นคงต่อไป
DSCF4338_resize.JPG
DSCF4339_resize.JPG
DSCF4343_resize.JPG
DSCF4346_resize.JPG
DSCF4350_resize.JPG
DSCF4368_resize.JPG
DSCF4381_resize.JPG
 
www.winnerwideworld.co.th