ปฏิทินกิจกรรม 2556


ปฏิทินกิจกรรม โอกาสทองทางธุรกิจ “ สุขภาพดี ธุรกิจดี ” ประจำเดือน  กันยายน พ.ศ. 2556
วันที่ 1 กย 56 (1วัน) โรงแรมหนองกี่รีสอร์ท จ.บุรีรัมย์ เชาวลิต รัจนะ 0878835878,ดนัย  เขียวหอม089-9851598,สุวิภา คำมณี 0915952236
วันที่ 7 ก.ย..56 (1วัน) ห้องประชุมบริษัทวินเนอร์   ไวด์   เวิร์ล งานเกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้
วันที่ 8 กย 56 12.30-17.00 โรงแรมนกยุงทองรีสอร์ท  จ.เพชรบูร์ณ

ธนิสร  พึ่งศรีใส087-9495626
วันที่ 14 กย 56 12.30-16.00 โรงแรมสบายดี นครราชสีมา ธรรมรัตน์ ยงคง 089-4978923,ขุนแผน คูณสาร 084-5524256,วัลย์ดา จวบสุข0814909244
วันที่ 18-22 กย 56 4วัน2คืน เดินทางท่องเที่ยวเกาหลี 55 ทัวร์ 02-5257901,5257867
วันที่22 กย 56
1 วัน
ห้องประชุมบริษัทวินเนอร์   ไวด์   เวิร์ล งานเกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้
วันที่ 27-28 กย 56 2 วัน  ห้องประชุมบริษัทวินเนอร์   ไวด์   เวิร์ล  Oxygen   start  รุ่นที่  99
วันที่ 29 กย 56 12.30-16.00 โรงแรมรัตนาวิว  จ.พิษณุโลก เสน่ย์ กิตติคุณ081-7346607,วัลย์ดา จวบสุข081-4909244,วรารัตน์ ชินทวัน083-0105184
วันที่ 25 สค.56 12.30-16.00 โรงแรมรัตนาวิว  พิษณุโลก 
วัลย์ลดา  จวบสุข,เสน่ย์ กิตติคุณ,วรารัตน์  ชินทวัน,081-490-9244
สั่งพิมพ์กดที่นี่....!!!
กลับหน้าหลัก