ปฏิทินกิจกรรม เดือนธันวาคม 2557


ตารางบรรยาย OPP บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล จำกัด เดือนธันวาคม 2557
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์
                    บรรยาย          1 เอโดซี+เทพนารี(อ.ปภังกร)2                   บรรยาย          3                   บรรยาย          4                วันหยุด          5          COURSE      6
  เอโดซี 13.00-15.00 เอโดซี เอโดซี เนื่องใน เกษตรครบวงจร
  โดย ฝ่ายการตลาด training day 16.00-18.00 โดย ฝ่ายการตลาด โดย ภก.นิติ โตชนันท์ วันพ่อแห่งชาติ โดย อ.สุภาพ ภิญโญศักดิ์
  13.00-15.00 โดยคุณประชา กลิ่นหอม 13.00-15.00 13.00-15.00   10.00-16.00
       รวมพลคนวินเนอร์ 7                   บรรยาย        8           เอโดซี(ภก.นิติ)       9                 วันหยุด          10                   บรรยาย        11                   บรรยาย        12  บรรยายปุ๋ย 10.00-12.00 13
"เอโดซีพารวยผู้ป่วยยิ้มได้" เอโดซี 13.00-15.00 เนื่องใน เอโดซี เอโดซี โดยมรกตฐารวี ก้านจักร
โดยคุณประชา กลิ่นหอม โดย ภก.นิติ โตชนันท์ training day 16.00-18.00 วันรัฐธรรมนูญ โดย ภก.นิติ โตชนันท์ โดย ภก.นิติ โตชนันท์ เอโดซี+เทพนารี 13.00-15.00
09.00-17.00 13.00-15.00 โดยคุณประชา กลิ่นหอม   13.00-15.00 13.00-15.00 โดย อ.ปภังกร สีหามาตร
       รวมพลคนวินเนอร์ 14                   บรรยาย        15 เอโดซี+เทพนารี(อ.ปภังกร)16                   บรรยาย        17                   บรรยาย        18 อบรมออกซิเจนสตาร์ท 19 อบรมออกซิเจนสตาร์ท 20
"เอโดซีพารวยผู้ป่วยยิ้มได้" เอโดซี 13.00-15.00 โดย ฝ่ายการตลาด เอโดซี โดยคุณประชา กลิ่นหอม โดยคุณประชา กลิ่นหอม
โดยคุณประชา กลิ่นหอม โดย ฝ่ายการตลาด training day 16.00-18.00 13.00-15.00 โดย ภก.นิติ โตชนันท์ คุณเอก อัมพลเสถียร คุณเอก อัมพลเสถียร
09.00-17.00 13.00-15.00 โดยคุณประชา กลิ่นหอม ประชุมผู้นำเสื้อสูท 13.00-15.00 คุณมุนี สีตวรรณมาต คุณมุนี สีตวรรณมาต
       รวมพลคนวินเนอร์ 21                   บรรยาย        22       เอโดซี(ภก.นิติ)      23                   บรรยาย        24                   บรรยาย        25                 บรรยาย        26  บรรยายปุ๋ย 10.00-12.00 27
"เอโดซีพารวยผู้ป่วยยิ้มได้" เอโดซี 13.00-15.00 เอโดซี เอโดซี เอโดซี โดยมรกตฐารวี ก้านจักร
โดยคุณประชา กลิ่นหอม โดย ภก.นิติ โตชนันท์ training day 16.00-18.00 โดย ภก.นิติ โตชนันท์ โดย ภก.นิติ โตชนันท์ โดย ภก.นิติ โตชนันท์ เอโดซี+เทพนารี 13.00-15.00
09.00-17.00 13.00-15.00 โดยคุณประชา กลิ่นหอม 13.00-15.00 13.00-15.01 13.00-15.00 โดย อ.ปภังกร สีหามาตร
       รวมพลคนวินเนอร์ 28                   บรรยาย        29 เอโดซี+เทพนารี(อ.ปภังกร)30        
"เอโดซีพารวยผู้ป่วยยิ้มได้" เอโดซี 13.00-15.00 หยุดเนื่องในวันปีใหม่ 31 - 4 มกราคม 2558
โดยคุณประชา กลิ่นหอม โดย ฝ่ายการตลาด training day 16.00-18.00   5 วัน  
09.00-17.00 13.00-15.00 โดยคุณประชา กลิ่นหอม        
สั่งพิมพ์กดที่นี่....!!!
กลับหน้าหลัก