ปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2557


ตารางบรรยาย OPP บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล จำกัด เดือนพฤศจิกายน 2557
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์
                   COURSE      1
          เกษตรครบวงจร
          โดย อ.สุภาพ ภิญโญศักดิ์
            10.00-16.00
       รวมพลคนวินเนอร์ 2                 บรรยาย           3 เอโดซี+เทพนารี(อ.ปภังกร)4                   บรรยาย          5                    บรรยาย          6                   บรรยาย          7  บรรยายปุ๋ย 10.00-12.00 8
"เกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้" เอโดซี 13.00-15.00 เอโดซี เอโดซี เอโดซี โดยมรกตฐารวี ก้านจักร
โดยคุณประชา กลิ่นหอม โดย ฝ่ายการตลาด training day 16.00-18.00 โดย ฝ่ายการตลาด โดย ภก.นิติ โตชนันท์ โดย ฝ่ายการตลาด เอโดซี+เทพนารี 13.00-15.00
09.00-17.00 13.00-15.00 โดยคุณประชา กลิ่นหอม 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 โดย อ.ปภังกรณ์ สีหามาตร
       รวมพลคนวินเนอร์ 9                 บรรยาย        10 เอโดซี+เอนไซม์(ภก.นิติ)11                   บรรยาย        12                   บรรยาย        13                   บรรยาย        14  บรรยายปุ๋ย 10.00-12.00 15
"เอโดซีพารวยผู้ป่วยยิ้มได้" เอโดซี 13.00-15.00 เอโดซี เอโดซี เอโดซี โดยมรกตฐารวี ก้านจักร
โดยคุณประชา กลิ่นหอม โดย ภก.นิติ โตชนันท์ training day 16.00-18.00 โดย ภก.นิติ โตชนันท์ โดย ภก.นิติ โตชนันท์ โดย ภก.นิติ โตชนันท์ เอโดซี+เทพนารี 13.00-15.00
09.00-17.00 13.00-15.01 โดยคุณประชา กลิ่นหอม 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 โดย อ.ปภังกรณ์ สีหามาตร
       รวมพลคนวินเนอร์ 16                   บรรยาย        17 เอโดซี+เทพนารี(อ.ปภังกร)18                   บรรยาย        19                   บรรยาย        20 อบรมออกซิเจนสตาร์ท 21 อบรมออกซิเจนสตาร์ท 22
"เอโดซีพารวยผู้ป่วยยิ้มได้" เอโดซี 13.00-15.00 เอโดซี เอโดซี โดยคุณประชา กลิ่นหอม โดยคุณประชา กลิ่นหอม
โดยคุณประชา กลิ่นหอม โดย ฝ่ายการตลาด training day 16.00-18.00 16.00 น. โดย ภก.นิติ โตชนันท์ คุณเอก อัมพลเสถียร คุณเอก อัมพลเสถียร
09.00-17.00 13.00-15.00 โดยคุณประชา กลิ่นหอม ประชุมผู้นำเสื้อสูท 13.00-15.00 คุณมุนี สีตวรรณมาต คุณมุนี สีตวรรณมาต
       รวมพลคนวินเนอร์ 23                   บรรยาย        24 เอโดซี+เอนไซม์(ภก.นิติ)25                   บรรยาย        26                   บรรยาย        27                   บรรยาย        28  บรรยายปุ๋ย 10.00-12.00 29
"เกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้" เอโดซี+เอนไซม์ 13.00-15.00 เอโดซี เอโดซี เอโดซี โดยมรกตฐารวี ก้านจักร
       รวมพลคนวินเนอร์ 30 โดย ภก.นิติ โตชนันท์ training day 16.00-18.00 โดย ภก.นิติ โตชนันท์ โดย ภก.นิติ โตชนันท์ โดย ภก.นิติ โตชนันท์ เอโดซี+เทพนารี 13.00-15.00
"เอโดซีพารวยผู้ป่วยยิ้มได้" 13.00-15.00 โดยคุณประชา กลิ่นหอม 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 โดย อ.ปภังกรณ์ สีหามาตร
สั่งพิมพ์กดที่นี่....!!!
กลับหน้าหลัก