ตารางปฎิทินกิจกรรม เดือน มิถุนายน  2558

วัน

เรื่อง

เวลา

สถานที่

จันทร์ที่ 1

บริษัทหยุดวันวิสาขบูชา

           

 

อังคารที่ 2

 เอโดซี+SC20  / Training Day โดย MD ประชา กลิ่นหอม

  13.00-18.00    

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พุธที่ 3

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า+แผนการตลาด

13.00-15.00 

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พฤหัสที่ 4

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า+แผนการตลาด

  13.00-15.00    

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

       ศุกร์ที่ 5

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า+แผนการตลาด

   13.00-15.00     

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

เสาร์ที่ 6

เกษตรครบวงจร

10.00- 16.00 

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

อาทิตย์ที่ 7

เกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้

9.00-17.00 

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

       จันทร์ที่ 8

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า+แผนการตลาด

     13.00-15.00     

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

อังคารที่ 9

เอโดซี+SC20  / Training Day โดย MD ประชา กลิ่นหอม

13.00-18.00 

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พุธที่ 10

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า+แผนการตลาด

13.00-15.00 

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พฤหัสที่ 11

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า+แผนการตลาด

   13.00-15.00   

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

ศุกร์ที่ 12

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า+แผนการตลาด

     13.00-15.00     

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

เสาร์ที่ 13

บรรยายปุ๋ย / เอโดซี+SC20

10.00-15.00 

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

อาทิตย์ที่ 14

เกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้

09.00-17.00 

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

จันทร์ที่ 15

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า+แผนการตลาด

   13.00 -15.00   

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

อังคารที่ 16

เอโดซี+SC20  / Training Day โดย MD ประชา กลิ่นหอม

  13.00-18.00  

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พุธที่ 17

ประชุมผู้นำเสื้อสูท 

      16.00-18.00    

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พฤหัสที่ 18

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า+แผนการตลาด

13.00-15.00 

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

ศุกร์ที่ 19

อบรมออกซิเจนสตาร์ท รุ่น 117

   08.30-18.00   

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

เสาร์ที่ 20

อบรมออกซิเจนสตาร์ท รุ่น 117

   08.30-18.00   

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

อาทิตย์ที่ 21

เกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้

09.00-17.00 

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

จันทร์ที่ 22

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า+แผนการตลาด

13.00-15.00 

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

อังคารที่ 23

เอโดซี+SC20  / Training Day โดย MD ประชา กลิ่นหอม

      13.00-18.00    

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พุธที่ 24

ชมรมผู้นำเสื้อสูท 100 %

16.00-18.00 

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พฤหัสที่ 25

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า+แผนการตลาด

   13.00-15.00   

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

ศุกร์ที่ 26

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า+แผนการตลาด

   13.00-15.00   

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

เสาร์ที่ 27

บรรยายปุ๋ย / เอโดซี+SC20

10.00-15.00 

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

อาทิตย์ที่ 28

เกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้

09.00-17.00 

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

จันทร์ที่ 29

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า +แผนการตลาด

  13.00-15.00  

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

อังคารที่ 30

เอโดซี+SC20  / Training Day โดย MD ประชา กลิ่นหอม

      13.00-18.00    

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

 
สั่งพิมพ์กดที่นี่....!!!

กลับหน้าหลัก