ตารางปฎิทินกิจกรรม เดือน พฤษภาคม 2558

วัน

เรื่อง

เวลา

สถานที่

          ศุกร์ที่ 1

บริษัทหยุดวันแรงงาน       

           

 

เสาร์ที่ 2

 บรรยายปุ๋ย / เอโดซี+SC20                      

  10.00-15.00    

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

อาทิตย์ที่ 3

เกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้

09.00-17.00

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

         จันทร์ที่ 4

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า

  13.00-15.00    

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

       อังคารที่ 5

เอโดซี+SC20  / Training Day โดย MD ประชา กลิ่นหอม

   13.00-18.00     

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

         พุธที่ 6

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า

13.00- 15.00

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พฤหัสบดีที่ 7

ฝึกอบรมการเป็นวิทยากร โดย เภสัชกรนิติ โตชนันท์

13.00-15.00

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

        ศุกร์ที่ 8

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า

     13.00-15.00     

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

      เสาร์ที่ 9                

                          เกษตรครบวงจร                         

10.00-16.00

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

     อาทิตย์ที่ 10

เกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้

09.00-17.00

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

      จันทร์ที่ 11                       

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า

   13.00-15.00   

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

อังคารที่ 12

เอโดซี+SC20  / Training Day โดย MD ประชา กลิ่นหอม

     13.00-18.00     

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พุธที่ 13

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า

13.00-15.00

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พฤหัสบดีที่ 14

ฝึกอบรมการเป็นวิทยากร โดย เภสัชกรนิติ โตชนันท์

13.00-15.00

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

ศุกร์ที่ 15

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า

   13.00 -15.00   

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

เสาร์ที่ 16

บรรยายปุ๋ย / เอโดซี+SC20                      

  10.00-15.00  

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

        อาทิตย์ที่ 17                  

เกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้

      09.00-17.00     

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

จันทร์ที่ 18

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า

13.00-15.00

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

อังคาร ที่ 19

เอโดซี+SC20  / Training Day โดย MD ประชา กลิ่นหอม

   13.00-18.00   

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พุธที่ 20

ประชุมผู้นำเสื้อสูท 

   16.00-18.00   

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พฤหัสบดีที่ 21

ฝึกอบรมการเป็นวิทยากร โดย เภสัชกรนิติ โตชนันท์

13.00-15.00

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

ศุกร์-เสาร์ที่ 22 -23

อบรมออกซิเจนสตาร์ท รุ่น 116

08.00-18.00

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

        อาทิตย์ที่ 24                 

เกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้

      09.00-17.00     

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

จันทร์ที่ 25

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า

13.00-15.00

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

อังคาร ที่ 26

เอโดซี+SC20  / Training Day โดย MD ประชา กลิ่นหอม

   13.00-18.00   

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พุธที่ 27

ชมรมผู้นำเสื้อสูท 100 %

   16.00-18.00   

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

พฤหัสบดีที่ 28

ฝึกอบรมการเป็นวิทยากร โดย เภสัชกรนิติ โตชนันท์

13.00-15.00

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

ศุกร์ที่ 29

บรรยาย Adoxy / ผลิตภัณฑ์สินค้า

13.00-15.00

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

เสาร์ที่ 30

บรรยายปุ๋ย / เอโดซี+SC20                      

  10.00-15.00  

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล

        อาทิตย์ที่ 31                 

เกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้

      09.00-17.00     

บริษัทวินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล
สั่งพิมพ์กดที่นี่....!!!

กลับหน้าหลัก